Tư vấn triển khai dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

  • – Đánh giá tính pháp lý dự án bất động sản: Trên cơ sở những kiến thức và kinh nghiệm mà luật sư của BICO đã tích lũy, kết hợp với sự tham vấn ý kiến từ các Cơ quan chức năng có liên quan, BICO cung cấp ý kiến pháp lý nhằm hỗ trợ khách hàng lựa chọn giải pháp, mô hình thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản;

    – Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục hành chính có liên quan để đạt được các phê chuẩn/chấp thuận cần thiết để triển khai dự án bất đồng sản (chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt phương án quy hoạch, kiến trúc, phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết định giao đất…);

    – Hỗ trợ khách hàng đàm phán, ký kết các hợp đồng đầu tư, xây dựng nhằm triển khai dự án;

    – Hỗ trợ khách hàng là chủ đầu tư các dự án bất động sản trong các giao dịch mua bán, cho thuê bất động sản…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.